End of Year Final Exam Schedule

 

 

 • Tuesday, June 1 (GREEN DAY)

  • Grades 9 - 11: Regular Schedule  
  • Seniors: Regular Schedule & Final Exams:  
   • Period 5 Exam - 11:20 am - 1:20 pm
   • Period 7 Exam - 1:30 pm- 2:50 pm

 

 • Wednesday, June 2 (BLUE DAY)

  • Grades 9 - 11: Regular Schedule  
  • Seniors: Regular Schedule & Final Exams:  
   • Period 6 Exam - 11:20 am - 1:20 pm
   • Period 8 Exam - 1:30 pm- 2:50 pm

 

 • Thursday, June 3 (GREEN DAY)

  • Grades 9 - 11:  Early Release & Final Exams:  
   • Period 1 Exam - 8:20 am - 9:50 am
   • Period 3 Exam - 10:00 am- 11:30 am  
  • Seniors: Early Release & Final Exams:  
   • Period 1 Exam - 8:20 am - 9:50 am
   • Period 3 Exam - 10:00 am- 11:30 am
   • Dismiss at 11:30 am

 

 • Friday, June 4  (BLUE DAY)

  • Grades 9 - 11:  Early Release & Final Exams:  
   • Period 2 Exam - 8:20 am - 9:50 am
   • Period 6 Exam - 10:00 am- 11:30 am  
  • Seniors: Early Release & Final Exams:  
   • Period 2 Exam - 8:20 am - 9:50 am
   • Dismiss at 9:50 am to First Graduation Rehearsal

 

 • Monday, June 7

  • Grades 9 - 11:  Teacher Workday  
  • Seniors: Graduation Rehearsal

 

 • Tuesday, June 8 

  • Grades 9 - 11:  Virtual Exam Day  
   • Period 5 Exam - 8:20 am - 9:50 am
   • Teacher Office Hours - 10:00 am- 11:30 am  
  • Seniors: No School

 

 

 • Wednesday, June 9 

  • Grades 9 - 11:  Early Release & Final Exams: ​​​​​​​
   • ​​​​​​​Period 7 Exam - 8:20 am - 9:50 am
   • Period 8 Exam - 10:00 am- 11:30 am  
  • Seniors: No School

 

 

 • Friday, June 11 

  • Grades 9 - 11:  Last Day of School: ​​​​​​​
   • ​​​​​​​Period 1  - 8:20 am - 8:30 am
   • Period 2 - 8:40 am - 8:50 am
   • ​​​​​​​Period 3 - 9:00 am - 9:10 am
   • Period 5 - 9:20 am- 9:30 am
   • Period 6 - 9:40 am - 9:50 am
   • Period 7 - 10:00 am - 10:10 am
   • Period 8 - 10:20 am - 10:30 am

 

Congratulations Class of 2021 !